Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 20 maja 2024

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://profibike.com.pl (dalej: „Serwis”).

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest [Nazwa firmy/Imię i Nazwisko], z siedzibą w [adres siedziby], NIP: [numer NIP], REGON: [numer REGON] (dalej: „Administrator”).

3. Dane osobowe

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

4. Zakres przetwarzanych danych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • Dane zbierane za pomocą plików cookies i innych technologii śledzących

5. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są w następujących celach:

 • Świadczenie usług oferowanych przez Serwis
 • Realizacja zamówień
 • Kontakt z użytkownikami
 • Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora
 • Analiza statystyczna ruchu na stronie

6. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

7. Prawa użytkowników

Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

8. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji usług oferowanych przez Serwis, w tym dostawcom usług IT, firmom kurierskim oraz podmiotom obsługującym płatności.

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

10. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zniszczeniem czy zmianą.

11. Pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies w celu zapewnienia poprawnego działania strony oraz analizowania ruchu na stronie. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

12. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie Serwisu, a użytkownicy zostaną o nich poinformowani odpowiednio wcześniej.

13. Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [adres e-mail] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

14. Akceptacja Polityki Prywatności

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.